Υλοποιηθέντα Έργα

Η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου Χαρίλαος Τρικούπης

Η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου έχει μήκος καταστρώματος 2252 μέτρα και αποτελεί την μεγαλύτερου μήκους καλωδιωτή γέφυρα στον κόσμο, αποτελώντας ένα από τα σύμβολα της Ελλάδας του 21ου αιώνα. Η Γέφυρα συνδέει την Πελοποννησιακή Χερσόνησο με την Κεντρική Ελλάδα μέσω δύο πόλεων, του Ρίου και του Αντιρρίου.

Το ύψος της Γέφυρας είναι  220 μέτρα από τον πυθμένα της θάλασσας ως την κεφαλή του πυλώνα της, ενώ τα βάθρα της επικάθονται σε περίπου 60 μέτρα βάθος. Για την κατασκευή της Γέφυρας έπρεπε να ξεπεραστούν μια σειρά από εμπόδια.  Αρχικά, η γέφυρα έπρεπε να καλύψει μία απόσταση μήκους 2500 μέτρων, σε πολλά σημεία της οποίας το βάθος του νερού αγγίζει τα 65 μέτρα. Παράλληλα έπρεπε η κατασκευή να είναι τέτοια ώστε να είναι ανθεκτική στην έντονη σεισμική δραστηριότητα που χαρακτηρίζει την περιοχή, την πιθανή κίνηση των τεκτονικών πλακών και το ασθενές υπόστρωμα του πυθμένα της θάλασσας.

Η στάθμιση της τεχνικής πολυπλοκότητας της κατασκευής ήταν απαραίτητη.  Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας χρησιμοποιήθηκε  σκυρόδεμα χαρακτηριστικό του οποίου είναι η εξαιρετικά υψηλή ανθεκτικότητα στην διείσδυση του χλωρίου, ώστε να εξασφαλισθεί ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας ενάντια στην διάβρωση του ατσαλιού που χρησιμοποιήθηκε. Το τσιμέντο υψικαμίνου  ικανοποίησε την προϋπόθεση για μια εξαιρετικά ανθεκτική κατασκευή και το τελικό αποτέλεσμα ήταν τέλειο, αν λάβει κανείς υπόψη ότι η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να  αντέξει σε πρόσκρουση δεξαμενόπλοιου  180.000 τόνων που πλέει με ταχύτητα 250 km/ h, καθώς και και σε σεισμική δραστηριότητα μεγαλύτερης της τάξης του 7%  στην κλίμακα Richter.

Η κατασκευή της Γέφυρας απέσπασε το Βραβείο Εξαιρετικών Κατασκευών Σκυροδέματος το 2006  της Διεθνούς Ομοσπονδίας για Κατασκευές Σκυροδέματος. Το Βραβείο αυτό πιστοποιεί την μοναδικότητα του συγκεκριμένου έργου και τα καινοτόμα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του τις ιδιόμορφες τεχνικές δυσκολίες του.

Στρατηγική προστασίας που εφαρμόστηκε στο έργο της γέφυρας Ρίου-Αντιρίου.