Σχετικά

Σχετικά με εμάς

Η ECOCEMENT Α.Ε.  είναι μια νέα εταιρεία με προοπτικές, τα κεντρικά γραφεία της οποίας βρίσκονται στην Ελλάδα.

Κύριος στόχος μας είναι να παράγουμε τα προϊόντα μας ακολουθώντας προδιαγραφές ύψιστης ποιότητας και εν συνεχεία να προωθούμε τα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα μας στους πελάτες μας σε επαρκείς ποσότητες, την στιγμή που πρέπει και στην τοποθεσία που μας έχουν υποδείξει.

Χρησιμοποιώντας τα προϊόντα μας απολαμβάνετε μια σειρά πλεονεκτημάτων:


  • Το ύψιστης ποιότητας τσιμέντο CEM III/A 42,5 N και το άσπρο τσιμέντο  CEM I 52,5 R συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ακολουθούν τις προδιαγραφές   TS EN 197-1 και άλλα πρότυπα ποιότητας, και είναι σύμφωνα με  τις προδιαγραφές  διασφάλισης ποιότητας TS EN ISO 9001:2000 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 2000 και  TS EN ISO 14001:2005 Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος 2005.  • Η ECOCEMENT Α.Ε. βρίσκεται στην Ελλάδα, γεγονός το οποίο εγγυάται την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας την στιγμή  που πρέπει, καθώς και την δυνατότητα παράδοσης στην τοποθεσία εγκατάστασης των πελατών μας.  • Εγγυόμαστε βραβευμένη αξιοπιστία, η οποία πιστοποιείται  με το βραβειο  Global Challenger του οίκου Standar & Poorʼs το 2006, καθώς και με την χρήση του CEM III/A 42,5 N σε μείζονος σημασίας κατασκευαστικά projects, όπως η γέφυρα του Ρίο-Αντιρρίου, η υποθαλάσσια σήραγγα του Βόσπορου, κ.α.