Σχετικά με την ECOCEMENT

Green Building Expo

Αποστολή της  ECOCEMENT SA είναι η παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες της και η  συνεισφορά στην πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.

Το τσιμέντο CEM III/A  42, 5 N της ECOCEMENT χαρακτηρίζουν τα ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, η βελτιωμένη αντοχή και τα  μειωμένα κόστη ανά μονάδα, ιδιότητες οι οποίες συνδυάζουν οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα.  Το άσπρο τσιμέντο  CEM I 52, 5 R το οποίο παράγεται κάνοντας χρήση της  μικρότερης δυνατής ποσότητας χρωστικών ουσιών είναι κατάλληλο για ελκυστικές και καλαίσθητες κατασκευές, ενώ λόγω της  υψηλής τεχνολογίας παραγωγής του και της υψηλής του ανθεκτικότητας  δύναται να ικανοποιήσει και τις πλέον απαιτητικές  χρήσεις.

Προς ικανοποίηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας τα προϊόντα της ECOCEMENT χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα βιομηχανικά υποπροϊόντα, τα οποία αποτελούν το 30-70 % του βασικού βάρους του τσιμέντου και συνεπώς συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.  Αποτέλεσμα αυτού είναι ο περιορισμός των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και ο περιορισμός των εκπομπών λοιπών τοξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα.  Το ανοιχτό χρώμα του τσιμέντου  CEM III/A 42, 5 N και το άσπρο χρώμα του τσιμέντου  CEM I 52, 5 R επίσης συμβάλλουν στην διατήρηση υψηλών επιπέδων ηλιακής αντανάκλασης, περιορίζουν το φαινόμενο της θερμονησίδας στις αστικές περιοχές και ελαχιστοποιούν τις συνέπειες από την υπερθέρμανση του πλανήτη.